Reklamation

Om något inte skulle fungera till Din belåtenhet vill vi göra vårt bästa för att åtgärda problemet. Det är därför viktigt att Du omedelbart kontaktar oss via telefon +46 8 748 00 15 eller e-mail info@deluxevacations.se 

Om eventuella problem trots detta inte kan lösas på resmålet har Du möjlighet att skriva till oss efter hemkomsten.
Reklamationen måste vara oss tillhanda senast två månader efter hemkomst. (Se även resevillkor: 7)