Pass/Visum

Alla personer som reser måste ha ett giltigt pass. Ett pass som går ut under vistelsen är ogiltigt. Tänk på att en del länder kräver att passet ska vara giltigt en viss tid efter inresan. Det kan röra sig om tid ända upp till tolv månader. Vill Du veta vad som gäller för ett speciellt land, vänd Dig till det aktuella landets ambassad eller konsulat. Var uppmärksam på att pass med fotografi även krävs för spädbarn.

För utländsk medborgare bosatt i Sverige, gäller ibland speciella visumbestämmelser för inresa i andra länder. I vissa fall även för svenska medborgare. Kontakta därför respektive lands ambassad för information. Eventuell kostnad står Du som resenär för. Den som på grund av avsaknad av giltigt pass eller visum, förorsakar flygbolag eller arrangör kostnad, bär själv det ekonomiska ansvaret.

På utrikesdepartementets sajt hittar Du bra information om detta. www.ud.se
Polisens passinfo: http://www.polisen.se/Service/Pass-och-id-kort/

USA - För resor till USA besök här

Ambassader

Jamaican High Commission
1-2 Prince Consort Rd
London, SW7 2BZ, United Kingdom
Tel: 0044 207 823 99 11

Embassy of the United States of America
Dag Hammarskjölds Väg 31,
SE-115 89 Stockholm, Sweden
Tel: 08 783 53 00